Zdolność kredytowa a wydatki

Zdolność kredytowa a wydatkiZaciąganie kredytów to w dzisiejszych czasach coś, co raczej nie dziwi już nikogo. Obecni możemy zaciągnąć kredyt właściwie na każdy cel – budowę domu, remont czy też zakup mieszkania, nowe auto, a nawet wymarzone wakacje w egzotycznym miejscu czy też weekendowe szaleństwo w galerii handlowej. Oczywiście bez względu na to jaki kredyt zaciągamy, musimy spełnić pewne wymagania, a jednym z nich jest odpowiednia zdolność kredytowa.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zgodnie z definicją, zdolność kredytowa to nic innego jak zdolność kredytobiorcy, bez względu na to czy jest to osoba prywatna czy też przedsiębiorstwo, do całkowitej spłaty zaciągniętego w banku kredytu wraz z ustalonymi odsetkami w wyznaczonym przez bank terminie. Jest ona podstawowym warunkiem uzyskania kredytu, dokładnie sprawdzanym przez bank przed wydaniem opinii kredytowej, między innymi na podstawie terminowości rozliczeń z dostawcami jak i odbiorcami. Na naszą zdolność kredytową składa się wbrew pozorom nie tylko wysokość naszych comiesięcznych dochodów, ale również wiele innych czynników, takich jak na przykład aktualne obciążenia i zobowiązania kredytowe (w tym również zakupy ratalne i karty kredytowe) a także nasza historia kredytowa, rodzaj oraz wysokość wnioskowanego kredytu, okres kredytu i forma rat (równe czy malejące), wiek kredytobiorcy czy też wysokość wkładu własnego. Na naszą zdolność kredytową mają również znaczny wpływ nasze comiesięczne wydatki, które również poddawane są wnikliwej analizie przez bankowych analityków finansowych.

Jak wydatki wpływają na zdolność kredytową?

Jako comiesięczne wydatki przez bank uznawane są wszystkie zobowiązania, które musimy opłacać każdego miesiąca, czyli chociażby rachunki za podstawowe media (gaz, prąd, woda), rachunki za telefon, opłaty za mieszkanie, środki przeznaczane na zakup żywności i podstawowych środków czystości, a także w pewnym stopniu ubrania i kosmetyki. Jak bank sprawdza ile wydajemy co miesiąc? W większości przypadków bank prosi nas o przedstawienie wyciągów z konta bankowego minimum za ostatnie 6 miesięcy, które to właśnie poddawane są wnikliwej analizie. Jeżeli jednak na podstawie naszych wyciągów bankowych nie jest on w stanie obliczyć dla nas kwoty stałych, comiesięcznych wydatków, stosuje się pewne algorytmy wynikające między innymi z naszego wieku, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego czy też wykonywanego zawodu i na ich podstawie oblicza tzw. dochód dyspozycyjny, czyli minimum dochodu, który musi zostać w naszej kieszeni po opłaceniu wszystkich zobowiązań (w tym raty kredytu), abyśmy mogli normalnie funkcjonować, a tym samym zachować płynność finansową. Na to, jaką wysokość wydatków obliczy nam bank ma wpływ również liczba osób w gospodarstwie domowym, gdyż naturalnym jest, że im więcej osób będzie na utrzymaniu osoby wnioskującej o kredyt, tym wyższe będą jej comiesięczne wydatki przeznaczane na utrzymanie, oczywiście w pewnych określonych algorytmem granicach.

Rozliczenie firmy – księgowość online czy biuro rachunkowe?

Rozliczenie firmy – księgowość online czy biuro rachunkoweProwadzenie własnego biznesu, wbrew powszechnie panującej opinii, to ciężka praca i ciągłe decyzje, jakie przyjdzie nam podejmować. Decyzje te dotyczą nie tylko rodzaju działalności, czy jej opodatkowania, ale również i formy prowadzenia księgowości naszej firmy. A mamy tu do wybory co najmniej kilka opcji – darmowa księgowa, księgowa na etacie, biura rachunkowe, czy księgowość online.

Tak naprawdę, o ile jeszcze parę lat temu wybór sposobu prowadzenia księgowości naszej firmy był prosty i nieskomplikowany, o tyle w chwili obecnej nastręcza on niejednemu przedsiębiorcy kłopotów i siwych włosów na głowie. Dlaczego?

Z wyborami jest zazwyczaj tak, że im mniejszy mamy wybór, tym łatwiej podjąć decyzję, a im więcej opcji dostępnych na rynku, tym nasze decyzje stają się trudniejsze. Stąd kwestia wyboru odpowiedniej formy prowadzenia księgowości firmy jest już dla ans problemem, zwłaszcza., że na rynku usług księgowych, pojawiło się ostatnimi czasy wiele, konkurencyjnych ofert. Znaleźć możemy bowiem nie tylko tradycyjnie pracujące biura rachunkowe, ale także coraz popularniejsze firmy outsourcingowe (czyli zewnętrzne firmy, którym zleca się nadzór nad poszczególnymi sferami biznesowymi naszego przedsiębiorstwa). Jeśli pragniemy mieć stałą kontrolę i wgląd do naszych finansów, możliwym jest również zatrudnienie księgowej na etacie w naszej firmie.

Księgowość przez Internet

Wraz z postępująca techniką i powszechną cyfryzacją różnych aspektów dnia codziennego, można śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia w chwili obecnej z prawdziwa ekspansją Internetu. Bowiem za pośrednictwem sieci nie tylko znajdziemy potrzebne nam informacje, zarejestrujemy się do lekarza specjalisty, pobierzemy potrzebne nam dokumenty, czy dokonamy rozliczeń z urzędem skarbowym. W chwili obecnej, poza tymi wszystkim możliwościami, możemy również w sposób prawidłowy i sprawny prowadzić finanse swojej firmy i nimi zarządzać. Umożliwia nam to księgowość online i usługa darmowa księgowa. Co ważne, obie opcje są bezpłatne.

Co prawda w przypadku księgowości online darmowe jest zaledwie kilka miesięcy, po których przyjdzie nam już płacić za usługi tego typu, nie mniej jednak koszt korzystania z opcji księgowości internetowej z pewnością jest znacznie niższy, niż ma to miejsce w przypadku księgowości prowadzonej przez biuro rachunkowe.

Z kolei w przypadku opcji darmowa księgowa, mamy tu do czynienia z całkowicie bezpłatną usługą niezobowiązującą nas do jakichkolwiek dodatkowych kroków, czy wykupu dodatkowych usług. Darmowa księgowa oferowana przez jeden z banków, powala nie tylko prowadzić finanse firmy, wystawiać faktury, czy prowadzić na bieżąco księgi rachunkowe naszego przedsiębiorstwa. Dzięki tej aplikacji możemy szybko i prawidłowo wyliczyć należne składki, jakie musimy uregulować względem urzędu skarbowego, ZUS-u, czy urzędu gminy.

Jeśli zastanawiasz się zatem, na jaki rodzaj księgowości się zdecydować, warto zawczasu na spokojnie, usiąść i porównać koszty, jak i zalety każdej z dostępnych na rynku usług finansowych opcji. Tylko wówczas będziesz miał pewność, że wybór dokonany przez Ciebie jest najlepszym z możliwych. A jeśli z jakich względów, zapragniesz zmienić formę prowadzenia księgowości, w każdej chwili możesz tego dokonać.

Zyski ze sprzedaży detalicznej – ostatnie doniesienia

Jak się kształtuje sprzedaż detaliczna i tak dalej - ostatnie doniesieniaSprzedaż detaliczna jako handel realizowany w najróżniejszego rodzaju sklepach detalicznych, zazwyczaj finalizowany za pomogą gotówki, jest istotnym wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. Zyski ze sprzedaży detalicznej stanowią tzw. utargi, które sprzedawcy podejmują za wydane klientom towary bądź też usługi w placówkach, gdzie stosuje się handel detaliczny. Dodatkowo, sprzedaż detaliczna dotyczy także sprzedawanych posiłków w zakładach gastronomicznych. Posiłki te są z reguły nieprzetworzone.
Ten rodzaj handlu jest niezwykle popularny i codziennie mamy z nim aktywny kontakt, wykonując rutynowe czynności. Dlatego też sprzedaż detaliczna jest niezwykle istotna z punktu widzenia ekonomii, kiedy zachodzi potrzeba obliczenia poziomu koniunktury oraz przedstawienie ewentualnej prognozy zysków na kolejne lata.

Mimo że obecnie diagnozy dotyczące przyszłości handlu detalicznego nie należą do optymistycznych, obserwuje się pewną poprawę sytuacji w porównaniu do minionych lat. Stan handlu detalicznego w październiku był znacznie wyższy niż miało miejsce w roku 2012 czy też chociażby w sierpniu 2013 roku. Różnica odczuwalna jest przez także i same przedsiębiorstwa, gdyż poprawa stanu rozwoju gospodarczego zaobserwowana została przez 16% przedsiębiorstw. Możliwe, że dane te nie uległy większej zmianie od miesiąca, kiedy ilość optymistycznie nastawionych do zysków z handlu detalicznego przedsiębiorstw wynosiła o jeden procent mniej. Stały pozostał za to procent przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym, które odczuły niestety pogorszenie się stanu sprzedaży. Tym samym, spadek utargu w handlu detalicznym sygnalizuje w dalszym ciągu 19% przedsiębiorstw. Tymczasem, pozostały procent obejmuje przedsiębiorstwa, które stwierdziły, iż ich sytuacja w handlu detalicznym nie uległa zmianom.

Przyszłość handlu detalicznego kształtuje się lepiej niż w ubiegłym roku, lecz nadal nie są to prognozy korzystne dla przedsiębiorców. Rezultatem obecnej sytuacji, która nawiasem mówiąc, nieprędko zyska szansę by ulec zmianie, jest zmniejszenie się ilości zamówień w hurtowniach. Zamówienia są niepotrzebne w obliczu zalegających w dalszym ciągu towarów. Poziom zapasów jakim dysponują przedsiębiorcy określany jest przez nich, jako zbyt duży. Dalszymi skutkami obecnego stanu koniunktury w handlu detalicznym będą prawdopodobnie redukcje w zatrudnieniu. Zmniejszenie ilości osób zatrudnionych w handlu detalicznym porównywalne będzie ze zjawiskiem tej samej rangi, którego świadkami byliśmy we wrześniu. Fala zwolnień przewidywana jest na okres najbliższych trzech miesięcy.

Nadzieja jednak nadal pozostaje, poprzez utrzymany stale zwiększający się poziom sprzedaży usług w sektorze transportu. Zwiększeniu uległ także poziom nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw, co pozwala nam wszystkim wierzyć, że stan koniunktury sprzedaży detalicznej już niebawem się polepszy. Porównanie do roku poprzedniego wskazuje na pewną poprawę, a przedsiębiorcy najwyraźniej nie zamierzają poddać się nieprzychylnym prognozom.